Een veilige plek

Boerderij de Boterbloem biedt opvang aan, aan kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, syndroom van Down, moeilijk verstaanbaar gedrag en/of een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Deze kinderen beschikken over een PGB of krijgen Zorg in Natura.

De opvang vindt plaats op een unieke locatie, namelijk op een boerderij in een verbouwde domeinschuur.

Onze prioriteit gaat uit naar een veilige en prettige sfeer op Boerderij de Boterbloem. Kinderen moeten zich thuis voelen en dat ze activiteiten kunnen doen die aansluiten bij hun interesses en mogelijkheden. Wanneer het kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft, durft het zich te ontplooien.

Boerderij de Boterbloem biedt zowel een vaste structuur als de nodige afwisseling. We verzorgen samen met de kinderen de dieren, er is gelegenheid tot vrij spel, knutselen, koken, spelletjes spelen, begeleid paardrijden, spelen in de speeltuin van de boerderij etc. Ook is er ruimte om uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld een open dag van het ziekenhuis, te gaan vissen of we doen samen een boodschap in de supermarkt.

Wat zijn de voordelen van onze zorgboerderij:

 • Aansluiten bij de mogelijkheden van het kind i.p.v. de beperkingen
 • De ruimte die onze boerderij biedt
 • De laagdrempeligheid
 • De diversiteit aan activiteiten
 • Professionele ondersteuning en begeleiding
 • Sociale contacten

 Opvangmogelijkheden

 • Opvang van maandag t/m vrijdag is mogelijk vanaf 12.00 uur t/m 17.30 uur. De duur van de opvang is afhankelijk van de schooltijden van uw kind.
 • Op woensdag is er opvang mogelijk vanaf 12.00 uur t/m 16.30 uur.
 • Op zaterdag is er opvang mogelijk van 09.30 uur t/m 16.30 uur. Het is ook mogelijk om één dagdeel af te nemen van 9.30 uur t/m 13.00 uur of van 13.00 t/m 16.30 uur.
 • Op officiële feestdagen, tussen kerst en oud & nieuw en de Bouwvak in de zomervakantie is Boerderij de Boterbloem gesloten

 

Vervoer

Indien er een vervoersindicatie aanwezig is kunnen wij uw kind ophalen en thuisbrengen. Voor het halen en brengen hanteert Boerderij de Boterbloem de volgende regels:

 • We kunnen kinderen ophalen en thuisbrengen in de volgende plaatsen Tollebeek, Nagele, Urk, Emmeloord, Espel en Creil.
 • We halen kinderen op zaterdag en de vakanties alleen thuis op bij de ouder(s) / pleegouder(s).
 • We brengen kinderen op zaterdag en in de vakanties alleen terug naar het huis van ouder(s)/pleegouder(s).
 • Tijdens schoolweken halen we kinderen op bij school en kunnen de kinderen thuis brengen bij ouders / pleegouders.
 • Tijdens studiedagen brengen ouders de kinderen zelf of halen we ze op bij school (volgens afgesproken tijd en plaats). We brengen de kinderen volgens afspraak thuis bij de ouders / pleegouders.

 

Ambulante Thuisbegeleiding

Boerderij de Boterbloem biedt in overleg ambulante begeleiding aan. De ambulante begeleiding wordt gegeven in uw thuissituatie. Er wordt samen met u op een laagdrempelige manier aan opvoedingsvragen gewerkt. De ambulant begeleider bespreekt samen met u wat uw opvoedingsvragen zijn en waar u hulp bij nodig heeft. Thuisbegeleiding wordt gegeven in de middag en eventueel op de avond.

Individuele begeleiding

Boerderij de Boterbloem biedt individuele begeleiding aan. Individuele begeleiding is één op één begeleiding. Dit betekent dat uw kind begeleidt wordt door één pedagogisch medewerker op de boerderij of bij u thuis. Samen werken zij aan gestelde doelen door middel van spel, het ondernemen van een uitje (boodschappen doen in de supermarkt, een ijsje eten, een wandeling maken door het bos, begeleid paardrijden etc.). Individuele begeleiding vindt plaats in overleg.

Begeleiding
Uw kind(eren) wordt opgevangen door deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerker en oproepkrachten. De pedagogisch medewerker op de zorgboerderij heeft minimaal een kindgerichte MBO- opleiding.

Ons vaccinatiebeleid

De vaccinatiegraad in Nederland is de afgelopen jaren gestaag gedaald. De noodzakelijke vaccinatiegraad van 95% wordt op dit moment niet gehaald. Mede hierdoor zijn er in de afgelopen jaren op alle niveaus discussies geweest of kinderopvang organisaties de mogelijkheid moeten hebben om niet gevaccineerde kinderen te weigeren, ter bescherming van de gezondheid van de kinderen en mensen op de opvang. Hier was lange tijd geen duidelijke wetgeving over.

Ook binnen Boerderij de Boterbloem krijgen wij soms vragen over hoe wij hiermee omgaan. Wij onderschrijven ten volle het belang van het volgen van het rijks vaccinatie programma (mits hiervoor geen contra indicaties vastgesteld zijn door een arts) en streven naar een hoge vaccinatiegraad op onze locaties. Op dit moment is de vaccinatiegraad binnen Boerderij de Boterbloem boven de 98%. Dit percentage is gebaseerd op wat ouders aan ons doorgeven. Hier vertrouwen wij op. Wanneer een kind het vaccinatie programma (gedeeltelijk) niet volgt, mag het dus wel naar onze opvang komen, we hanteren daarbij wel enkele voorwaarden.

Niet (volledig) ingeënt, en dan?

Wij vragen bij de intake of een kind al dan niet het rijks vaccinatie programma volgt en registreren dit. Wanneer er op Boerderij de Boterbloem een ziektegeval vastgesteld is (of er een sterk vermoeden is uitgesproken door een arts) waartegen het kind niet volgens het programma ingeënt is, mag het kind tijdelijk niet naar onze opvang komen. Dit doen we ter bescherming van het kind zelf en de rest van de groep. In dat geval wordt de GGD ook ingelicht en voeren wij overleg met hen over de te nemen stappen.

Op 18 februari 2020 heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van D66, dat het mogelijk maakt om niet gevaccineerde kinderen te weigeren in de kinderopvang. M.u.v. kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd zijn. Verwacht wordt dat ook de Eerste Kamer hiermee instemt. Wij volgen de ontwikkelingen hieromtrent. Aan de hand hiervan gaan we in gesprek met de oudercommissie. In gezamenlijkheid zullen we ons beleid steeds evalueren en vaststellen.

Informatie:Download hier het informatieboekje van de zorgboerderij