Heb je een klacht?
Het kan gebeuren dan je een klacht heb over de zorgboerderij. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij.

Wat te doen bij een klacht?
Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken. Je bent vrij om te kiezen welke mogelijkheid je daarvoor gebruikt.  Bespreek je klacht met Hinke Naus (zorgboerin) op een rustig tijdstip. Maak met Hinke Naus (zorgboerin) een afspraak om over je klacht te praten. Neem eventueel je ouder(s) of vertegenwoordiger(s) mee.

 Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij:

 Schrijf een brief aan de landelijke klachtencommissie. Vermeld in de brief:

  • Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het maken van de brief;
  • De naam, adres en telefoonnummer van de zorgboerderij en de persoon over wie je een klacht indient;
  • Een zo’n uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
  • De reden waarom je hier een klacht over hebt;
  • Een beschrijving wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
  • Stuur je brief naar:

Klachtencommissie landbouw en Zorg
p/a Federatie Landbouw en Zorg
Postbus 54
3780 BB Voorthuizen

De landelijke klachtencommissie gaat de klacht dan onderzoeken. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie op de zorgboerderij langskomt om meer informatie te vragen aan jou en aan de zorgboerderij.

U kunt hier ons klachtenreglement downloaden