Eind 2019 heeft er bij Boerderij de Boterbloem de jaarlijkse GGD inspectie plaatsgevonden.

U kunt hierover het verslag downloaden.

Inspectierapport GGD 2020