Als u ouder bent geworden of gaat worden weet u dat het krijgen van kinderen gepaard gaat met extra kosten. Gelukkig zijn er vanuit de overheid vele tegemoetkomingen voor deze extra kosten. Denk maar aan de kinderopvangtoeslag die u zult gaan ontvangen zodra de kinderen naar de kinderopvang gaan. Toch zien wij dat het onderwerp kinderopvangtoeslag vele vragen met zich meebrengt. Een aantal voorbeelden van deze vragen zijn: het aanvragen van kinderopvangtoeslag, wanneer u kinderopvangtoeslag moet aanvragen, of u recht heeft op kinderopvangtoeslag en hoe u kinderopvangtoeslag kunt berekenen.
Wij helpen u graag met deze vragen!

Wat en voor wie is de kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag is een toeslag voor ouders als tegemoetkoming voor de kosten van de kinderopvang. Kinderopvangtoeslag wordt gebaseerd op het gezamenlijke inkomen en het aantal uur dat men werkt. Benieuwd of u recht heeft op kinderopvangtoeslag? Lees dan verder.

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
Niet iedereen heeft recht op kinderopvangtoeslag. Om kinderopvangtoeslag te ontvangen moet u en uw toeslagpartners aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast moet ook de organisatie van de kinderopvang aangesloten zijn bij het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Onze kinderopvanglocatie is aangesloten bij het LRK.

Boerderij de Boterbloem, Kinderdagverblijf| Landelijkregisterkinderopvang.nl

Boerderij de Boterbloem, BSO | Landelijkregisterkinderopvang.nl

Recht op kinderopvangtoeslag?

  • U en uw partner beschikken over een Nederlandse nationaliteit of over een geldige verblijfsvergunning.
  • U en uw partner werken parttime/fulltime, studeren, volgen een traject om werk te vinden of volgen verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
  • U heeft een schriftelijke overeenkomst met de kinderopvang of buitenschoolse opvang, waarop het uurtarief en het aantal opvanguren staan vermeld.
  • U ontvangt alleen kinderopvangtoeslag voor de uren waarop de kinderopvang daadwerkelijk de dienst aanbiedt.

Er zijn ook nog uitzonderingen voor bijvoorbeeld alleenstaande ouders of wanneer u een adoptie- of pleegkind heeft. Voor alle eisen waar u als ouder aan moet voldoen verwijzen wij u graag door naar de informatieve pagina van de belastingdienst.

Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen via de website van de Belastingdienst. www.mijntoeslagen.nl. Je kunt inloggen met je DigiD.

Wanneer vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Kinderopvangtoeslag aanvragen moet u binnen 3 maanden doen na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de kinderopvang gaat. Het is belangrijk dat u dit tijdig doet, anders heeft u kans dat u een maand misloopt. Raadpleeg de website van de rijksoverheid voor alle informatie over aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Hoeveel kinderopvangtoeslag heeft u recht op?
Per gezin is kinderopvangtoeslag verschillend. Dit wordt berekend op basis van het gezamenlijke inkomen van u en uw toeslagpartner. U kunt via de website van de belastingdienst een proefberekening maken. Klik hier om jouw kinderopvangtoeslag te berekenen. Het feit blijft alleen wel dat er altijd een eigen bijdrage aan gekoppeld is.

Tot welke leeftijd krijgt u kinderopvangtoeslag?
Kinderen maken gebruik van de kinderopvang tot aan het voortgezet onderwijs. Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten.

Voor hoeveel opvanguren krijg ik kinderopvangtoeslag?
De opvanguren die worden vergoedt worden berekend op basis van het aantal uur dat u en uw toeslagpartner werken. In de meeste gevallen kunt u alle opvanguren gewoon meetellen, maar niet altijd. Als u of uw toeslagpartner weinig werkt is het mogelijk dat u niet alle opvanguren vergoed krijgt.

Voor welke kinderopvangsoorten kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
Kinderopvangtoeslag kunt u krijgen voor verschillende soorten opvang en leeftijden, namelijk:
• Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
• Kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan
• Buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen
• Opvang door gastouders via een gastouderbureau of ouderparticipatiecrèche

Wat heb ik nodig om kinderopvangtoeslag aan te vragen?
Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u een paar zaken nodig. Om in te loggen op de website van de belastingdienst heeft u uw DigiD nodig, een bewijs van inkomen van u en uw partner, kostenopgave van de kinderopvangorganisatie en als laatst, wanneer u schulden heeft, voeg dan documenten toe die dit aantonen.

Hoe vaak en wanneer ontvang ik kinderopvangtoeslag?
Kinderopvangtoeslag wordt rond de 20e van elke maand op uw rekening gestort.

Kinderopvangtoeslag berekenen: Hoe doe ik dat?
Door het maken van een proefberekening kunt u precies zien op welk bedrag aan kinderopvangtoeslag u ongeveer recht heeft. De belastingdienst biedt op hun website een proefberekening aan. Voor het maken van de proefberekening heeft u verschillende gegevens nodig waaronder een jaaropgave of laatste aanslag inkomstenbelasting van uw werkgever. Daarnaast zijn er een paar vragen die u moet beantwoorden met betrekking op uw toetsingsinkomen, uw toeslagpartner, het aantal kinderen dat u heeft en aantal uur dat u werkt.

Kinderopvangtoeslag en Boerderij de Boterbloem
De kinderopvangtoeslag kan u helpen met het bekostigen van de kinderopvang van uw kind. Uiteraard wordt de hoogte van de toeslag berekend aan de hand van uw inkomsten. kinderopvangtoeslag die je kunt ontvangen. Voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag kunt u ook terecht bij de belastingdienst.

Heeft u nog vragen met betrekking tot de kinderopvangtoeslag of heeft u interesse in opvang voor uw kind bij Boerderij de Boterbloem? U kunt ons bellen voor een rondleiding op telefoonnummer 0527-650328 of e-mailen naar info@boerderijdeboterbloem.nl.