Op een plek waar veel kinderen bij elkaar zijn om te spelen, ontdekken, leren en liggen slapen, is het zo dat er verschillende risico’s aanwezig zijn. Boerderij de Boterbloem vindt het belangrijk dat ouders weten dat hun kind veilig en gezond wordt
opgevangen. Kleine ongelukjes kunnen gebeuren maar er zijn een groot aantal incidenten die door goede
voorzorgsmaatregelen en een concreet beleid met gemak voorkomen kunnen worden.
Juist hierom heeft Boerderij de Boterbloem in dit beleidsstuk beschreven wat er gedaan moet worden om een
veilige en gezonde omgeving voor kinderen te creëren.

Het veiligheid- en gezondheidsbeleid is op aanvraag beschikbaar.