Hierin staat ons pedagogische klimaat en het pedagogische handelen (op de groepen) beschreven. Want pedagogisch verantwoorde kinderopvang is kinderopvang van hoge kwaliteit en veel meer dan het puur opvangen van kinderen.

Het pedagogisch beleids- en werkplan is op aanvraag beschikbaar.