Buitenschoolse opvang: Het Wespennest en de Bijenkorf

Een buitenschoolse opvang op een boerderij. Hoe geweldig is dat!! Hou jij van buitenspelen, dieren, hutten bouwen en lekker vies worden? Kom dan bij ons op Boerderij de Boterbloem!

Groep

Onze buitenschoolse opvang bestaat uit twee groepen van kinderen. Het Wespennest is een BSO groep van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar en de Bijenkorf is een BSO groep van maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. 

14-10-31bso5

 

De buitenschoolse opvang is voor de kinderen naast thuis en school de derde “opvoedingssfeer”. De opvoeding dient daarom zo goed mogelijk aan te sluiten bij de opvoedingssituatie thuis. Wij vinden daarom een goede communicatie tussen ouders en groepsleiding belangrijk.

14-10-31bso2

Onze prioriteit gaat uit naar een veilige en prettige sfeer op Boerderij de Boterbloem. Kinderen moeten zich thuis voelen, zodat ze activiteiten kunnen doen die aansluiten bij hun interesses en mogelijkheden. Wanneer het kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft, durft het zich te ontplooien.

 

Kiezen uit de activiteiten:

Kinderen mogen zelf bepalen wat ze willen doen op de BSO. We stimuleren hen om deel te nemen aan de geboden activiteiten. Kinderen kunnen er ook voor kiezen om samen met vriendjes en vriendinnetjes buiten of binnen te spelen. 

Buiten activiteiten:

Klimmen, klauteren, een balletje trappen, hutten bouwen of heerlijk ravotten. Buitenspelen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor kinderen. Boerderij de Boterbloem stimuleert het buitenspelen van kinderen op de buitenschoolse opvang door leuke en uitdagende buiten activiteiten te organiseren.

Of het nu winter, herfst, zomer of lente is, Boerderij de Boterbloem heeft voor elk seizoen de leukste buitenactiviteiten.

De verschillende buitenactiviteiten op de Boterbloem zijn:

 • Samen met de kinderen werken in de moestuin
 • Paardrijden
 • Dieren verzorgen
 • Voetballen in de pannakooi
 • Hutten bouwen (vanaf 7 jaar)
 • Spelen in de grote speeltuin
 • Skelteren op ons verkeerspark
 • Uitstapjes naar b.v. het bos, de dijk, gesteentetuin etc.

 

Binnen activiteiten:

Boerderij de Boterbloem biedt naast de buitenactiviteiten ook een programma van binnen activiteiten met wisselende thema’s. Steeds een ander thema, betekend steeds weer nieuwe uitdagingen, activiteiten en plezier. De kinderen vinden dit ontzettend leuk!

De activiteiten zijn divers en afgestemd op verschillende leeftijden. Denk hierbij aan:

 • creativiteit
 • koken
 • dansen/drama
 • rollenspel
 • bouwen met blokken/lego

 

Zo is het elke dag een avontuur om op de BSO te zijn en samen met vriendjes plezier te hebben!

Openingstijden:

Boerderij de Boterbloem is elke werkdag open van 7:00 t/m 19:00 uur m.u.v. officiële feestdagen en tussen kerst en oud & nieuw.

Voorschoolse opvang:

7.00 – 8.30 uur
7.30 – 8.30 uur

Naschoolse opvang: 14-10-31bso3

Dagdeel kort 1  14:15 – 18:00 uur
Dagdeel kort 2  14:30 – 18:00 uur

Dagdeel kort 3  14:15 – 18:30 uur
Dagdeel kort 4  14:30 – 18:30 uur

Dagdeel kort 5 14:15 – 19.00 uur
Dagdeel kort 6 14:30 – 19.00 uur

————————————————-

Dagdeel lang 1  12:00 – 18:00 uur
Dagdeel lang 2  12:00 – 18:30 uur
Dagdeel lang 3  12:00 – 19:00 uur

Vakantie opvang:

Een vakantie dag loopt van 7:00 of 7.30 tot 18.00, 18.30 of 19.00 uur.

Vervoer:
Vervoer van en naar Boerderij de Boterbloem

Boerderij de Boterbloem regelt het vervoer van de school (in Tollebeek en Nagele) naar de buitenschoolse opvang.
De kinderen zullen met onze eigen bussen van school worden opgehaald. Kinderen die om 7:00 of 7:30 komen op de voorschoolse opvang, brengen wij naar school.
Er is regelmatig contact tussen Boerderij de Boterbloem en de scholen om het vervoer zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Tijdens de vakanties en studiedagen regelen ouders zelf het vervoer van en naar Boerderij de Boterbloem

Mentorschap
Vanaf januari 2018 heeft elk kind een vaste mentor. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor het kind en  voor de ouder(s)/verzorger(s). Mocht er iets veranderen in de huidige situatie en/of wilt u andere informatie delen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om een afspraak te maken met de mentor van uw kind.

Ons vaccinatiebeleid

De vaccinatiegraad in Nederland is de afgelopen jaren gestaag gedaald. De noodzakelijke vaccinatiegraad van 95% wordt op dit moment niet gehaald. Mede hierdoor zijn er in de afgelopen jaren op alle niveaus discussies geweest of kinderopvang organisaties de mogelijkheid moeten hebben om niet gevaccineerde kinderen te weigeren, ter bescherming van de gezondheid van de kinderen en mensen op de opvang. Hier was lange tijd geen duidelijke wetgeving over.

Ook binnen Boerderij de Boterbloem krijgen wij soms vragen over hoe wij hiermee omgaan. Wij onderschrijven ten volle het belang van het volgen van het rijks vaccinatie programma (mits hiervoor geen contra indicaties vastgesteld zijn door een arts) en streven naar een hoge vaccinatiegraad op onze locaties. Op dit moment is de vaccinatiegraad binnen Boerderij de Boterbloem boven de 98%. Dit percentage is gebaseerd op wat ouders aan ons doorgeven. Hier vertrouwen wij op. Wanneer een kind het vaccinatie programma (gedeeltelijk) niet volgt, mag het dus wel naar onze opvang komen, we hanteren daarbij wel enkele voorwaarden.

Niet (volledig) ingeënt, en dan?

Wij vragen bij de intake of een kind al dan niet het rijks vaccinatie programma volgt en registreren dit. Wanneer er op Boerderij de Boterbloem een ziektegeval vastgesteld is (of er een sterk vermoeden is uitgesproken door een arts) waartegen het kind niet volgens het programma ingeënt is, mag het kind tijdelijk niet naar onze opvang komen. Dit doen we ter bescherming van het kind zelf en de rest van de groep. In dat geval wordt de GGD ook ingelicht en voeren wij overleg met hen over de te nemen stappen.

Op 18 februari 2020 heeft een ruime meerderheid in de Tweede Kamer ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van D66, dat het mogelijk maakt om niet gevaccineerde kinderen te weigeren in de kinderopvang. M.u.v. kinderen die om medische redenen niet gevaccineerd zijn. Verwacht wordt dat ook de Eerste Kamer hiermee instemt. Wij volgen de ontwikkelingen hieromtrent. Aan de hand hiervan gaan we in gesprek met de oudercommissie. In gezamenlijkheid zullen we ons beleid steeds evalueren en vaststellen.