Kinderdagverblijf “De Bezige Bijtjes” en ‘‘De Boterboefjes’’.

Een veilige plek

Op boerderij de Boterbloem is de sfeer veilig en prettig en kinderen voelen zich er snel thuis. Een vertrouwde omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling en ontplooiing.

Wij werken met twee horizontalen groepen. De babygroep ‘De Bezige Bijtjes’ is voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw, bestaat de groep uit drie groepsleidsters op maximaal 12 kinderen.

De peutergroep ‘De Boterboefjes’ is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Afhankelijk van de leeftijdsopbouw, bestaat de groep uit twee groepsleidsters op maximaal 16 kinderen.

14-10-31kdv3

 

 

 

 

 

 

Spelen en bewegen
14-06-27Kip2Op de boerderij kunnen de kinderen binnen en buiten naar hartenlust spelen en plezier maken. Wij hebben daarvoor een breed aanbod van activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd, interesses en mogelijkheden. We hebben jaarlijks terugkerende thema’s als kerst, Sinterklaas, Pasen en de seizoenen. Daarnaast verzinnen wij zelf elk jaar andere thema’s waar we een aantal weken mee werken.

Wij werken met een vast dagritme dat structuur biedt met ruimte voor de eigen keuzes van uw kind. Buiten kunnen ze bijvoorbeeld voetballen, fietsen en skelteren, spelen in de speeltuin, dieren aaien en verzorgen, of helpen in de moestuin. Binnen kunnen ze onder andere knutselen, spelen in de bouwhoek of huishoek, lezen in het knusse leeshoekje en spelletjes doen.

Spelenderwijs leren en ontwikkelen
Spelen is leuk. Maar spelen is ook leren en groeien. De relatie tussen de kinderen onderling en hun relatie met de leiding speelt daarbij een belangrijke rol. De kinderen leren van elkaar, ontdekken hun kwaliteiten en worden door de groepsleiding gestimuleerd en aangemoedigd zich spelenderwijs verder te ontwikkelen.

Rijksvaccinatieprogramma
In Nederland kunnen alle kinderen gratis gevaccineerd worden tegen 12 infectieziekten die ernstig kunnen verlopen, dit wordt het Rijksvaccinatieprogramma genoemd. Vaccinatie is een hele goede manier om infectieziekten te voorkomen. Dat is belangrijk want deze infectieziekten zijn vaak moeilijk of niet te behandelen en kunnen leiden tot ernstige gevolgen.

Er zijn ouders die besluiten om hun kind (deels) niet te laten vaccineren. Voor de volksgezondheid is het echter van essentieel belang dat de vaccinatiegraad minstens 95% is. De vaccinaties zijn niet wettelijk verplicht. Boerderij de Boterbloem erkent het belang van een hoge vaccinatiegraad en raad deelname aan het rijksvaccinatieprogramma aan. Niet-of deels gevaccineerde kinderen worden echter niet geweerd. 

Op het moment dat wij door ouders of in de omgeving van een kind/locatie horen dat er een infectieziekte heerst, checken wij de risico’s en informeren wij indien nodig alle ouders. In geval van risico’s nemen we altijd contact op met de afdeling infectieziekten van de GGD om hen te informeren en om te overleggen of er nadere maatregelen nodig zijn.

Communicatie met de ouders
Kinderen brengen een groot deel van hun tijd bij ons door. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe uw kind zich bij ons voelt en hoe uw kind de dag heeft doorgebracht. De groepsleiding houdt u daarom goed op de hoogte. Voor de kinderen van de babygroep schrijven wij een dag verslag. Voor de kinderen op de peutergroep schrijven wij een weekverslag. De verslagen en foto’s van uw kind kunt u via de ouderapp op uw telefoon lezen. Bijzonderheden worden altijd direct aan u gemeld.

Mentorschap
Vanaf januari 2018 heeft elk kind een vaste mentor, dat het aanspreekpunt is voor het kind en de ouder(s)/verzorger(s). Mocht er iets veranderen in de huidige situatie en/of wilt u andere informatie delen, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om een afspraak te maken met de mentor van uw kind.

Kind volgsysteem Pravoo
Boerderij de Boterbloem maakt gebruik van “Pravoo’’. Dat is een kind volgsysteem, dat de ontwikkeling van het kind in kaart brengt. Het heeft een signalerende functie: het helpt onze pedagogisch medewerkers en u als ouder gerichter te kijken naar uw kind en hun totale ontwikkeling. Daarnaast zorgt het voor een soepele overdracht naar de basisschool. Als ouder wordt u 2x per jaar uitgenodigd voor een 10 minuten gesprek, waarin we o.a. de ontwikkeling van u kind bespreken.

14-10-31kdv1