Aanmeldingsprocedure

Na de aanmelding, wordt u door ons uitgenodigd voor een rondleiding.  Tijdens de rondleiding bespreken wij o.a. met u ons pedagogisch beleid, dagritme, protocollen, huisregels en beantwoorden wij uw vragen. Na de rondleiding kunt u uw kind(eren) inschrijven door u aan te melden via de website www.boerderijdeboterbloem.nl. Na de inschrijving zal er een contract worden opgemaakt welke u digitaal kunt ondertekenen. Na ondertekening van het contract is de inschrijving definitief.

Na het afspreken van de officiële startdatum, plannen wij een gratis proefdagdeel in zodat u kind alvast kan kennismaken met de medewerkers van de Boterbloem.

Als er niet direct plaats is, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. Zodra er een plek vrij komt, nemen wij direct contact met u op om een proefdagdeel in te plannen en een concrete startdatum af te spreken. Voor tweede en volgende kinderen wordt een voorkeursbeleid gehanteerd, op voorwaarde dat er plek is.

NB: het proefdagdeel is alleen bedoeld voor kinderen die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van de opvang op de Boterbloem .